Ondersteuning op het werk

Werk beslaat een groot deel van onze tijd. We willen betekenisvol, bezield werken met inzet en ontplooiing van onze kwaliteiten.

U weet dat uw organisatie gebaat is bij betrokken, deskundige en enthousiaste medewerkers. En toch loopt het niet altijd.

Organisaties, teams, projecten en medewerkers die het meest profijt hebben (gehad) van mijn begeleiding:

  • willen naar zichzelf en de ander kijken, met een oprechte interesse naar wat er dan zichtbaar wordt
  • willen de tijd nemen om naar de patronen in de dagelijkse praktijk te kijken;
  • willen investeren in ontwikkeling en bewustwording van zichzelf en van elkaar;
  • willen op zoek naar de essentie: waartoe gebeurt dit, wat houdt ons gaande, wat wil er gebeuren, wat houdt ons tegen?