Team

Zitten mensen in je team niet lekker in hun vel? Functioneert het team niet goed? Gaat de samenwerking niet of niet zo goed als gewenst? Worden de doelen niet behaald? Het managementteam functioneert (nog) niet echt als een team? Bevind je je in andere omstandigheden: bijvoorbeeld een nieuwe klus of nieuwe medewerkers in het team?

Dan is het tijd voor een pas op de plaats. Voor vragen zoals: wat is er aan de hand, wat zien we? Waar loopt het vast en hoe kunnen we ‘ontstroeven’, de boel weer soepeler laten lopen? Waar doen we het voor?

Ik help de groep op zoek te gaan naar de ‘blinde vlek’. Naar datgene wat de teamleden ten diepste beweegt en waar misschien te weinig bij wordt stilgestaan. Door te luisteren, te vragen, te kijken, en waar mogelijk mee te doen. Door te horen welke verhalen verteld worden. En welke beelden de mensen met zich meedragen over verleden, heden en toekomst.

Hoe werk ik?

Mijn kracht is actief luisteren, knopen ontwarren en waar nodig confronteren. Ik help inzicht te krijgen en dat wat (nog) ongezien of onbewust is in het licht te zetten. Zo ontstaat ruimte waarin nieuwe inzichten en nieuw handelen een plek kunnen krijgen.
Ik maak gebruik van woorden, spel en beeldende vormen. We focussen op de positieve krachten en kwaliteiten, o.a. om met de belemmeringen om te kunnen gaan.

Teams die vooral profijt hebben gehad van mijn diensten, zijn groepen:

  • die zich bewust willen worden van wat hun betekenis en bijdrage aan een groter geheel is;
  • die willen leren;
  • die willen ontwikkelen;
  • die ruimte willen bieden voor het onverwachte;
  • die bereid zijn naar zich zelf en naar elkaar te kijken met interesse voor wat er dan zichtbaar wordt.

Teamleiders (beginnend of ervaren) of medewerkers die willen reflecteren op hun eigen werk en functioneren, kunnen ook kijken bij Individueel voor de mogelijkheid van persoonlijke coaching.

Voorbeeldprojecten

  • Cultuurverandering in onderwijs- en zorginstellingen: naar een professionele cultuur
  • Teamontwikkeling
  • Ondersteuning van niet-functionerende teams/vakgroepen
  • Implementatie van de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs): kwaliteit onderscheiden en ontwikkelen in het team

Wat zeggen de klanten?

“Heel prettig dat je zo gericht doorvroeg tot we antwoord  gaven. We zijn allemaal in staat om ons verhaal te doen, maar dwalen door ons enthousiasme geregeld af van de kern. Het is prettig om te merken dat we nu gerichter bezig waren. Dat is wat we nodig hebben om de verdieping in te kunnen die we graag willen. Dank voor je open houding en je enthousiasme.” (Machteld, Nijmegen)

“Wat ik in je bewonder is je enorme vitaliteit, je onvermoeibaarheid in het zoeken naar betekenis, hoop en liefde, en het vermogen om al die krachten in jezelf door te geven aan anderen.” (Aris, Hoofddorp)

“Kenmerkend zijn de rust en zekerheid die Yvon uitstraalt. Ze kan directief zijn waar nodig, maar is ook heel open en uitnodigend. Ze kan een specifieke opdracht goed uitwerken en maakt trainingen op maat.
En ze weet om te gaan met weerstand. Yvon kan heel duidelijk de kaders aangeven waarbinnen de training zich begeeft, en tijdens feedback een luisterend oor bieden, doorvragen en niet oordelen, zonder dat er iets van verwachting in doorklinkt. Ik vond dit bewonderenswaardig.
Wat zeker meehelpt is dat ze uitstraalt er zin in te hebben, ze houdt van haar werk! Je ziet haar genieten van groepsprocessen.” (Mark, Leiden)

“Deskundig en enthousiast; ik heb genoten van je aandacht.” (Ina, Leiden)

“Yvon is een uitstekende facilitator van groepssessies/teambuilding op het gebied van samenwerking, talentmanagement en cultuur. Zij weet op professionele wijze een open klimaat te scheppen waarin mensen zich uitgenodigd voelen zich uit te spreken. Tegelijkertijd houdt ze focus. Verder zet zij op creatieve wijze werkvormen in die ondersteunend zijn aan het proces en de doelstelling.” Celeste, Haarlem)

“Yvon heeft ons team in een lastige fase qua schoolontwikkelingsproces gecoacht.  Het was een complexe situatie; ze heeft de opdracht met beide handen aangenomen en in goede banen weten te leiden. Praktische handreikingen, (psychologische) management theorie in combinatie met bewust laten worden van persoonlijke- en organisatorische processen, drijfveren en omgangsvormen hebben er voor gezorgd dat het team echt een slag kon maken in besluitvorming en verdere professionalisering van de organisatie. Hierbij gaat ze op een respectvolle manier doortastend te werk. Haar doorvragen, het invoelend luisteren en de juiste toon pakken bij ieder individu persoonlijk hebben gemaakt dat we al gauw tot de essentie van het proces doordrongen.” (Dorothé, Driel)

Tarieven

Voor begeleiding en/of training van het team wordt een offerte in rekening gebracht na intake.

Mail of bel gerust met uw vraag voor een afspraak!