Organisatie

Wilt u weten hoe het ervoor staat in de organisatie? En hoe het leuker, slimmer, beter, efficiënter kan?

Het zijn de medewerkers die echt het verschil maken bij de cliënten, klanten en afnemers. En de medewerkers zijn gebaat bij een organisatie die hen in staat stelt optimaal en plezierig te werken.

Hoe werk ik?

Mijn professionele bagage bevat heel veel modellen en concepten, over organisatiediagnose, implementatie, managementmodellen, concepten over leren en ontwikkelen, maar standaardoplossingen bied ik niet. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak, het is elke keer opnieuw samen zoeken én vinden.

Voor echte transformatie moet u de diepte in:

Daar kan ik u bij helpen. Een open blik, vertrouwen, en durven zien en delen wat er werkelijk aan de hand is. Stilstaan. En dan bepalen wat gedaan moet worden.

Managers en bestuurders die willen reflecteren op hun eigen werk en functioneren, kunnen ook kijken bij Individueel voor de mogelijkheid van persoonlijke coaching.

Voorbeeldprojecten

  • Veranderprojecten: naar competentiegericht onderwijs in diverse ROC’s
  • Co-creatieve leergang (werkplaats) Adviseren voor intern adviseurs
  • Maatwerk branchegerichte assessments bij werving, selectie en reorganisatie
  • Onderzoek naar de succesfactoren van duurzame inzet van personeel in diverse branches
  • Management development voor teamleiders
  • ‘Organische’ kwaliteitszorg in onderwijs en gezondheidszorg: voedend en verzorgend
  • Thuiszorg-organisaties ondersteunen bij invoeren van nieuwe praktijkregels voor thuiszorgmedewerkers ter voorkoming van fysieke belasting
  • Ik begeleid zorg- en welzijnsorganisaties bij het werken met presentieprincipes als benadering voor goede zorg.  Minder regels, minder protocollen, meer menslievende zorg. Reflecteren en bewustwording zijn belangrijke kenmerken in mijn werk.

Wat zeggen de klanten?

“Wat kun je helder zijn en goed to-the-point. Door jouw vragen ontstond er een nieuwe, andere invalshoek” (Anca, Amsterdam)

“Analytisch denkend; en het vermogen om de inzichten die dat oplevert in concrete situaties en toepassingen te vertalen.” (Gerard, Utrecht)

“Je durft dingen te benoemen en je gesprekspartner te bevragen vanuit een oprechte verwondering en nieuwsgierigheid” (Frank, Utrecht)

“De opdrachtgever noemt Yvon een vakvrouw. Ze helpt verder in het denken, brengt het denken ook verder.” (Marco, Leiden)

“Yvon toont zich gedreven en goed ingevoerd in de Presentiebenadering. Zij kan in trainingen inhoud op een mooie manier combineren met diverse tools. Ze toont hiermee een grote didactische ervaring te hebben.
In haar werk als trainer toont ze zich betrokken en brengt zelf de uitgangspunten van de presentietheorie in praktijk, bijvoorbeeld door onder te dompelen in de te trainen (zorg-)locatie. Yvon laat zien het geheel te overstijgen in de train-the-trainers-variant. Ik heb veel gehad aan haar betrokken manier van trainen.” (Roel, Amersfoort)

“Manier van trainen was voor mij leerzaam, uitnodigend (verbaal, maar ook non-verbaal), prikkelend, motiverend.”

“Een topdocent, liefdevolle aandacht èn structuur;
Ik heb super genoten van deze cursus. Het feit dat er meerdere organisaties aanwezig waren vond ik een verrijking.”

“Yvon, je bent een topdocent, liefdevolle aandacht èn structuur. Niet heilig, maar wel héééél goed.”
.

Tarieven

Voor diagnose en begeleiding van uw organisatie wordt een offerte in rekening gebracht na intake.

Mail of bel gerust met uw vraag voor een afspraak!