Projectleiding

Een project vraagt om concrete resultaten in een afgebakende tijd met een afgebakend budget. Daarbij is een betrokken, enthousiaste leiding nodig, die alle betrokkenen kan motiveren tot hun beste kunnen. Ik bied projectleiding op maat, met veel ervaring in het onderwijs, de zorgsector en maatschappelijk innovatieve projecten.

Hoe werk ik?

Ik maak onderscheid tussen de essentie en de vorm. Wat doet er echt toe en krijgt dat ook vorm? Daarmee gaan we aan het werk.

Ik geniet van projecten waar bestaande grenzen worden doorbroken, waar mensen uit verschillende afdelingen, sectoren of organisaties effectief (gaan) samenwerken. Ik werk graag voor projecten die ‘er toe doen’. Betekenisvolle projecten met liefde en hart voor medewerkers, gebruikers en maatschappij.

Voorbeeldprojecten

Project in opdracht van 4 besturen: innovatief project in nieuwbouwwijk waarbij de grenzen tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang verdwijnen; leer-en ontwikkelactiviteiten geïntegreerd worden en nieuw onderwijs ontworpen wordt voor betere ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

In opdracht van ZioS (Zorg in en om de School): verbeterde samenwerking en doorgaande zorg voor leerlingen creëren bij overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van VMBO naar MBO.

Project in opdracht van ROC: zorgvuldige en op kwaliteit beruste selectie van personeel bij overgang naar marktgerichte organisatie.

Zie voor meer voorbeelden voorbeeldprojecten onder Organisatie

Wat zeggen de klanten?

“Ze vertoonde een tomeloze inzet, was steeds aanspreekbaar, toonde begrip, was zorgvuldig en behield een ‘bird eye’s view’ over het totaal van het project” (Cor, Leiden)

“Je bent resultaatgericht. Duidelijk in beeld houden waar we naar toe werken, maar daarin niet rigide.” (Kitty, Houten)

“Ik heb bemerkt dat Yvon als projectleider snel kan inschatten waar de kwaliteiten van haar medewerkers liggen. Ze weet deze in te zetten en zelf los te laten, zodat er heel natuurlijk een goede samenwerking tot stand komt. Ik heb dit als heel prettig ervaren.” (Maaike, Utrecht)

“Yvon heeft als projectleider de directies van Vivente, Catent, Landstede en SSCO uitstekend begeleid in het ontwerpen van een nieuw onderwijsconcept. Door haar vaardigheden, netwerk en expertise had zij een waardevolle toegevoegde waarde. Zij zorgde voor binding zowel tussen de partners als met externe partijen. Op professionele wijze bewaakte zij de voortgang en daardoor bereikten we samen goede resultaten.” (Wubbo, Zeist)

Tarieven

Voor projectleiding wordt een offerte in rekening gebracht na intake.

Mail of bel gerust met uw vraag voor een afspraak!