Publicaties

Bijdrage aan boek: Zeg het met feiten; kwaliteit bewijzen en verantwoorden (door Teja van der Meer en Truus de Haan), Stichting APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Utrecht (2007)

Rapport: Anders kijken naar zorg, project Mantel der Liefde, Stichting BMP Bevordering Maatschappelijke Participatie (2007) Amsterdam

Artikel: Het Vrije Taakmodel: vrijheid, verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen, in Profiel vakblad voor het beroepsonderwijs (2007)

Artikel: Kiezen voor kwaliteit; de juiste mens op de juiste plaats in een marktgerichte organisatie, in Profiel vakblad voor het beroepsonderwijs (2006)

Bijdrage aan boek: Gezond en duurzaam inzetbaar! Employability-beleid in Nederland in opdracht van ministerie van Sociale Zaken, TNO Arbeid, Hoofddorp (2002)

Methodiek: Quick Scan ter diagnostisering van het Human Resources Management en Arbobeleid, in opdracht van Stichting AWOB, Bunnik (2001)

Methodiek: De Arbocheck. Diverse branche-specifieke uitgaven mbt arbobeleid voor kleine bedrijven, in opdracht van Ministerie van Sociale zaken, Den Haag (2001)

Rapport: Personeelsmonitoring; een onderzoek naar factoren van medewerkerstevredenheid, arbeidsmotivatie en arbeidsbeleving, (2001) in opdracht van NIA/TNO

Artikel: Taakbeleid in het primair onderwijs: het rekenen voorbij, in Londo Jaargids, (2000)